Badania przeprowadzone przez firmę Continental dowodzą, że ogumienie jest jedną z najczęstszych przyczyn utraty mobilności przez firmy przewozowe.

Ankieta realizowana przez markę wiosnę tego roku wśród właścicieli firm flotowych. Zapytani zostali o to, jakie rozwiązania poprawiłyby efektywność ich biznesu. Wyniki potwierdzają jednoznacznie jak potrzebną usługą jest mobilny serwis samochodów ciężarowych i stworzenie w przyszłości inteligentnych systemów kontroli pojazdów.

Branża transportowa poszukuje obecnie rozwiązań w zakresie poprawy mobilności oraz usprawniania procesów związanych ze stanem technicznym pojazdów i opon. Wszystko po to, by zapobiec awariom i kosztownym przestojom. Wśród najczęściej wymienianych powodów ograniczonej mobilności operatorzy flot wymienili kilka przyczyn m.in. wysokie natężenie ruchu (67%), awaria opon (40%), uszkodzenie silnika (33%) oraz czas jaki poświęcają na załadunek i rozładunek (33%).

Zdaniem badanych rozwiązaniami, które mogłyby poprawić efektywność prowadzonych operacji są usługi do zarządzania flotą (40%). Badani wskazali też inteligentne systemy badań i kontroli ogumienia (33%) oraz bieżący monitoring ciśnienia 
i temperatury w oponie (27%). Ponad połowa ankietowanych (60%) przyznała, że najbardziej interesujące są informacje na temat stanu pojazdu i opon pozyskane w czasie rzeczywistym. Takie systemy pomagają na bieżąco wykrywać ewentualne problemy i umożliwiają błyskawiczną reakcję na zdarzenie. To właśnie komunikacja, czyli bieżąca wymiana danych, pomiędzy pojazdem, zarządcą floty, a partnerem serwisowym kształtuje zakres Logistyki 4.0, która pozwala zminimalizować przestoje, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Badanie pokazuje rosnącą świadomość przewoźników w aspekcie ogumienia. Prawidłowy stan opon nie tylko podnosi bezpieczeństwo transportu, ale wpływa na poprawę wydajności floty. Wyniki badania będa mialy wpływ na kształt oferowanych przez markę rozwiązań dotyczących monitorowaniu stanu ogumienia w pojazdach.