Od kilku miesięcy, jednym z najważniejszych tematów poruszanych w branży transportowej był pakiet mobilności. Czym jest i jakie zmiany wprowadza?

Pakiet mobilności – czym jest?

Pod nazwą pakietu mobilności kryje się zbiór poprawek oraz rozszerzeń kluczowych dla transportu drogowego aktów prawnych, obowiązujących na terenie Unii Europejskiej. Niektóre przepisy weszły już w życie, na inne musimy jeszcze poczekać. Wszystkie poprawki możemy podzielić na trzy grupy:

  • zmiany w czasie pracy kierowców i jego rejestracji,
  • zmiany w dostępie do rynku przewoźnika drogowego,
  • zmiany dotyczące zasad delegowania kierowców.

Jakie zmiany w zakresie czasu pracy wprowadza pakiet mobilności?

Tygodniowy okres odpoczynku

Odpoczynek tygodniowy rozpoczyna się po 6 okresach 24 godzinnych i wynosi:
min. 45 godzin i wówczas mówimy o regularnym tygodniowym okresie odpoczynku lub
min. 24 godzin ale nie więcej niż 45 godzin – wtedy mowa o odpoczynku skróconym.

Nowe przepisy wprowadzają możliwość wykorzystania dwóch skróconych tygodniowych odpoczynków w dwóch kolejnych tygodniach w sytuacji, gdy kierowca wykonuje przewozy międzynarodowe – może odebrać oba skrócone odpoczynki poza granicami kraju macierzystego. Rekompensata za skrócone odpoczynki musi zostać odebrana przed kolejnym, regularnym tygodniowym odpoczynkiem. Ponadto, w ciągu kolejnych czterech tygodni, kierowca musi wykorzystać dwa regularne odpoczynki. Dodatkowo, zgodnie z nowymi przepisami, kierowca musi powrócić do miejsca zamieszkania lub centrum operacyjnego w każdym okresie czterech kolejnych tygodni w celu odbycia regularnego odpoczynku.

Przekroczenie czasu pracy

Pakiet mobilności dodaje konkretne wyłączenia, w wyniku których możliwe jest przekroczenie czasu pracy. Są to możliwość:

  • przekroczenia czasu prowadzenia pojazdu o 1 godzinę w celu dotarcia do bazy przedsiębiorstwa lub miejsca zamieszkania w celu wykorzystania tygodniowego odpoczynku,
  • przekroczenia czasu prowadzenia pojazdu o 2 godziny pod warunkiem wykorzystania wcześniej przerwy trwającej nieprzerwanie 30 minut w celu wykorzystania regularnego tygodniowego odpoczynku.

Praca w załodze kilkuosobowej

Pakiet mobilności uregulował również kwestię spędzania 45 minutowej przerwy w pojeździe. Kierowca niezaangażowany w prowadzenie pojazdu ani pomoc drugiemu członkowi załogi, może odebrać ją, odpoczywając podczas jazdy jako pasażer.

Warto wspomnieć, że poprawki w pakiecie mobilności podtrzymały zakaz odbioru odpoczynków trwających ponad 45 godzin w pojeździe. Obowiązkiem zapewnienia i pokrycia kosztów noclegów obarczono pracodawcę.

Omówione przepisy obowiązują od 20 sierpnia 2020 r. Na koniec 2024 roku ustalono maksymalny termin na wymianę tachografów na inteligentne II generacji.