Oferujemy holowanie pojazdów, których awaria uniemożliwia naprawę na miejscu (lub jest nieopłacalna) we wskazane miejsce. Zapewniamy możliwie optymalny sposób transportu zarówno w przypadku samochodów dostawczych, jak i ciągników z naczepą.