Zgodnie z polskim prawem – samochód ciężarowy, podobnie jak każdy inny, musi posiadać pewne obowiązkowe wyposażenie. Jeżeli przewożone są towary ADR – wymaganych dokumentów i ekwipunku jest więcej.

Wyposażenie pojazdu podczas przewożenia towarów ADR określa Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w dziale 8.1 oraz Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych. Co zgodnie z tymi aktami prawnymi musi znaleźć się w pojeździe?

Dokumenty

Kierowca przewożący towary ADR musi posiadać:

 • zaświadczeniem o przeszkoleniu ADR
 • instrukcje pisemne wskazujące bezpieczne reakcje w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia drogowego dla każdej osoby znajdującej się w pojeździe,
 • dokument przewozowy wskazujący wszystkie towary niebezpieczne, kolejność zapisywania elementów określają przepisy prawne. Spis może znajdować się w CMR,
 • Świadectwo dopuszczenia ADR dla cystern, jeśli prowadzisz pojazd tego typu,
 • Certyfikat Pakowania Kontenera, jeśli towary znajdują się w kontenerze,
 • inne dokumenty szczegółowo określone w Ustawie – np. kopia świadectwa zatwierdzenia danego typu materiału samoreaktywnego lub nadtlenka przez właściwą władzę do wykonywania operacji transportowych jeśli przewozisz niektóre materiały wybuchowe kl. 1, nadtlenki organiczne klasy 5.2 lub materiały samoreaktywne klasy 4.1.

Obowiązkowe wyposażenie

W pojeździe,który przewozi materiały ADR muszą znaleźć się:

 • dwa stojące znaki ostrzegawcze,
 • klin pod koła,
 • gaśnica o masie określonej przez ustawę jedna obowiązkowo w kabinie oraz dodatkowa w dowolnie usytuowanym miejscu,
 • rękawice, okulary i kamizelka odblaskowa oraz nieiskrząca latarka dla każdego członka załogi,
 • jeśli przewozisz materiały niebędące gazami – łopata, osłona otworów kanalizacyjnych i pojemnik do zbierania pozostałości,
 • jeśli przewozisz gaz trujący lub materiały trujące – maski ucieczkowe dla każdego członka załogi.

Jeśli jesteś kierowcą zawodowym i planujesz podnieść swoją konkurencyjność na rynku pracy, zapewne rozglądasz się za różnymi szkoleniami. Jednym z bardziej popularnych jest kurs ADR, dający uprawnienia do przewożenia materiałów niebezpiecznych. Na czym polega? Czy warto go przejść?

Na czym polega szkolenie ADR?

Szkolenie ADR możesz odbyć jedynie w ośrodku szkoleniowym, którego wykładowca i kursanci zostali zgłoszeni do Urzędu Marszałkowskiego. Gwarantuje to, że wszyscy kierowcy otrzymają materiały pozwalające im przyswoić wiedzę o tym, jak postępować, by uniknąć groźnego wypadku. Poznają także zasady jak należy postępować, gdyby jednak do niego doszło.

Transport towarów tego typu jest ryzykowny – nieodpowiednio przeprowadzony zagraża nie tylko kierowcy, ale i innych uczestników ruchu drogowego oraz środowisku naturalnemu. Dlatego też szkolenie to kończy się egzaminem testowym, składającym się z trzydziestu pytań. Żeby go zdać, musisz odpowiedzieć poprawnie na co najmniej dwadzieścia.

Kto może zdobyć uprawnienia ADR?

Zaświadczenie ADR możesz otrzymać, jeżeli:

 • masz ukończony 21. rok życia,
 • posiadasz prawo jazdy kat. C lub C+E z kodem „95” (zawodowy kierowca),
 • ukończysz odpowiedni kurs ADR,
 • zaliczysz egzamin ADR.

Jakie materiały może przewozić kierowca, który zrobił szkolenie ADR?

Po szkoleniu ADR będziesz mógł przewozić materiały, substancje lub przedmioty które są objęte odpowiednim numerem UN i figurują w Tabeli A w aktualnej Umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w sztukach przesyłek lub luzem, oraz które należą do klas 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9. Są to między innymi materiały samozapalne, utleniające, zakaźne czy nadtlenki organiczne.

Jeśli uzyskasz zaświadczenie ADR – otrzymasz bazę dla trzech innych szkoleń specjalistycznych, które możesz zrobić w następnej kolejności: na przewożenie materiałów niebezpiecznych w cysternach, transportowanie materiałów i przedmiotów wybuchowych klasy 1 oraz materiałów promieniotwórczych klasy 7.

Zaświadczenie ADR jest ważne na pięć następujących lat.

Czy warto robić szkolenie ADR?

Zdecydowanie tak! Kurs kosztuje około 500 zł, możesz zaliczyć go w weekend, a dzięki posiadanym uprawnieniom – znacznie poprawisz swoją sytuację na rynku. To inwestycja na przyszłość, która szybko zwróci się w wyższych zarobkach.