Zgodnie z polskim prawem – samochód ciężarowy, podobnie jak każdy inny, musi posiadać pewne obowiązkowe wyposażenie. Jeżeli przewożone są towary ADR – wymaganych dokumentów i ekwipunku jest więcej.

Wyposażenie pojazdu podczas przewożenia towarów ADR określa Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w dziale 8.1 oraz Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych. Co zgodnie z tymi aktami prawnymi musi znaleźć się w pojeździe?

Dokumenty

Kierowca przewożący towary ADR musi posiadać:

 • zaświadczeniem o przeszkoleniu ADR
 • instrukcje pisemne wskazujące bezpieczne reakcje w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia drogowego dla każdej osoby znajdującej się w pojeździe,
 • dokument przewozowy wskazujący wszystkie towary niebezpieczne, kolejność zapisywania elementów określają przepisy prawne. Spis może znajdować się w CMR,
 • Świadectwo dopuszczenia ADR dla cystern, jeśli prowadzisz pojazd tego typu,
 • Certyfikat Pakowania Kontenera, jeśli towary znajdują się w kontenerze,
 • inne dokumenty szczegółowo określone w Ustawie – np. kopia świadectwa zatwierdzenia danego typu materiału samoreaktywnego lub nadtlenka przez właściwą władzę do wykonywania operacji transportowych jeśli przewozisz niektóre materiały wybuchowe kl. 1, nadtlenki organiczne klasy 5.2 lub materiały samoreaktywne klasy 4.1.

Obowiązkowe wyposażenie

W pojeździe,który przewozi materiały ADR muszą znaleźć się:

 • dwa stojące znaki ostrzegawcze,
 • klin pod koła,
 • gaśnica o masie określonej przez ustawę jedna obowiązkowo w kabinie oraz dodatkowa w dowolnie usytuowanym miejscu,
 • rękawice, okulary i kamizelka odblaskowa oraz nieiskrząca latarka dla każdego członka załogi,
 • jeśli przewozisz materiały niebędące gazami – łopata, osłona otworów kanalizacyjnych i pojemnik do zbierania pozostałości,
 • jeśli przewozisz gaz trujący lub materiały trujące – maski ucieczkowe dla każdego członka załogi.