Zapraszamy do skorzystania ze znajdującego się na terenie zakładu wygodnego i bezpiecznego parkingu. Teren parkingu jest ogrodzony i całodobowo dozorowany, a jego znaczna powierzchnia pozwala na łatwe parkowanie i manewrowanie samochodom ciężarowym i autokarom.

Parking jest czynny całodobowo. Koszt postoju samochodu ciężarowego lub ciągnika z naczepą wynosi 25 zł za dobę lub 300 zł za miesiąc.