Choć pozornie brzmi jak pusty slogan – jest niezbędna do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Nieprzestrzegając zasad obowiązujących na drodze – możesz łatwo ją utracić. Czym jest dobra reputacja przewoźnika?

Dobra reputacja przewoźnika

To coś, co jest niezbędne do wykonywania zawodu przewoźnika. Posiada ją każda osoba piastująca to stanowisko, jeżeli jest niekarana za określone przestępstwa umyślne z dziedziny prawa:

 • o ruchu drogowym,
 • upadłościowego,
 • handlowego,
 • płac i warunków zatrudnienia.

Osoba posiadająca dobrą reputację nie może więc m. in. być karana za przestępstwa związane z handlem narkotykami albo inne poważne, bardzo poważne lub najpoważniejsze naruszenia przepisów w dziedzinie transportu drogowego.

Dlaczego posiadanie dobrej reputacji jest tak ważne?

Posiadanie dobrej reputacji jest niezbędne zarówno podczas biegania się o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika, jak i w trakcie jego wykonywania.

Czy możesz stracić dobrą reputację?

Jeśli jesteś odpowiedzialnym przewoźnikiem, który w swojej pracy kieruje się przede wszystkim rozwagą i dbaniem o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz jeśli przestrzegasz przepisów prawnych – nie. Jeśli jednak popełnisz któreś z poniżej wymienionych przestępstw, utracisz dobrą reputację.

Zaliczają się do nich przestępstwa takie, jak:

 • spowodowanie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu komunikacyjnym,
 • prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym,
 • przewożenie narkotyków, środków odurzających,
 • niezatrzymanie się do kontroli.

Przewoźnik może również utracić dobrą reputację w wyniku naruszenia przepisów UE w zakresie:

 • czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców, czasu pracy oraz instalacji i używania urządzeń kontrolnych,
 • transportu zwierząt,
 • bezpieczeństwa w drogowym przewozie towarów niebezpiecznych,
 • maksymalnej masy i wymiarów pojazdów użytkowych w ruchu międzynarodowym,
 • kwalifikacji wstępnej i ustawicznego kształcenia kierowców,
 • instalacji i używania ograniczników prędkości w niektórych rodzajach pojazdów,
 • praw jazdy,
 • badań technicznych w celu dopuszczenia pojazdów użytkowych do ruchu,
 • dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych rzeczy lub osób,
 • dostępu do zawodu.

Wskazaniem do przeprowadzenia kontroli działalności przewoźnika pod względem jego dobrej reputacji są 3 poważne lub jedno bardzo poważne naruszenie w ciągu roku.

Jak odzyskać dobrą reputację?

Utrata dobrej reputacji nie jest nieodwołalna ani bezterminowa. Możesz ją odzyskać poprzez:

 • zatarcie skazania za przestępstwa określone w art. 5 ust. 2a;
 • zatarcie skazania za wykroczenia stanowiące naruszenia określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 lub załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403;
 • upływ roku od dnia nałożenia grzywny w formie mandatu karnego za wykroczenia stanowiące naruszenia określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 lub załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403;
 • uznanie za niebyłe nałożonych sankcji administracyjnych za naruszenia określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 lub załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403.