Jeśli chcesz uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy, na pewno zależy Ci na czasie. W końcu szybsze załatwienie formalności oznacza, że szybciej będziesz mógł podjąć pracę w wymarzonym zawodzie.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona pozwala na uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy zawodowego w dziedzinach: przewóz rzeczy lub osób w krótszym czasie. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby ją otrzymać?

Kto może uzyskać kwalifikację zawodową przyspieszoną?

W kursie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, udział może wziąć każdy, kto:

 • jest obywatelem Polski,
 • przebywa na terenie RP co najmniej 185 dni,
 • studiuje w RP co najmniej 6 miesięcy,
 • jest obywatelem innego państwa, ale zamierza wykonywać przewozy na rzecz podmiotu z siedzibą w RP,
 • nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania zawodu kierowcy zawodowego,
 • posiada prawo jazdy dowolnej kategorii.

Jest to podstawowy warunek, który należy spełnić chcą ubiegać się o certyfikat.

Ponadto, w kursie może wziąć udział każda osoba, która:

 • jest kierowcą lub kandydatem na kierowcę zawodowego i którego prawo jazdy zostało lub zostanie wydane:
  • po 10.09.2009 r. dla kategorii C1, C, C1+E, C+E,
  • po 10.09.2008 r. dla kategorii D1, D, D1+E, D+E;

i nie uzyskała do tej pory świadectwa kwalifikacji zawodowej;

 • osoba, która zamierza rozpocząć pracę na stanowisku kierowcy zawodowego na samochodach ciężarowych dla kat. C, C+E po ukończeniu 21 roku życia;
 • osoba, która zamierza rozpocząć pracę na stanowisku kierowcy zawodowego na autobusach dla kategorii D, D+E po ukończeniu 23 roku życia.

Wyjątkiem są tu osoby, które nie ukończyły 21 lat – jeśli chodzi o przewóz rzeczy – lub 23 w przypadku przewozu osób. Tacy kierowcy muszą zdecydować się na kurs kwalifikacji wstępnej.

Ponadto, jeśli chcesz przystąpić do kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, musisz wykonać badania:

 • lekarskie,
 • psychologiczne.

Egzamin państwowy – przebieg

Każdy, kto ukończy kurs kwalifikacji zawodowej przyspieszonej, może przystąpić do egzaminu. Obecnie odbywa się on w dwóch językach – polskim i rosyjskim.

Egzamin ma formę 30 zamkniętych pytań testowych jednokrotnego wyboru. 20 z nich dotyczy wiedzy ogólnej, a 10 – Specjalistycznej. Aby zdać, należy odpowiedzieć dobrze na 16 z nich, w tym na 5 z kategorii specjalistycznej.

Co daje ukończenie kursu kwalifikacji zawodowej przyspieszonej?

Każdy, kto spełni wszystkie wymagania, otrzymuje się Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej, które uprawnia do wpisu kodu 95 w prawo jazdy. Jego ważność wynosi 5 lat, po upływie których należy odbyć szkolenie okresowe.