Jeśli chcesz wykonywać zawód przewoźnika drogowego, musisz zdać państwowy egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych. Jak wygląda jego przebieg?

Zgłoszenie na egzamin

Certyfikat Kompetencji Zawodowych jest wydawany przez Instytut Transportu Samochodowego. Aby go otrzymać, należy zdać państwowy egzamin.

Pierwszym krokiem do zdania egzaminu jest zgłoszenie do Instytutu.

Zgłoszenie się do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych wymaga:

 • złożenia odpowiedniego wniosku ze wskazaniem zakresu transportu,
 • załączenia oświadczenia o świadomości zagrożenia wynikającego z sytuacji epidemicznej w kraju,
 • uiszczenia opłaty za podejście do egzaminu oraz wydanie dokumentu.

Przebieg testu

Test na Certyfikat Kompetencji Zawodowych składa się z 64 pytań. Każde z nich mam 4 odpowiedzi wielokrotnego wyboru.

Wśród 4 pytań, znajduje się po 8 z zakresu:

 • prawa socjalnego,
 • bezpieczeństwa drogowego,
 • prawa cywilnego,
 • prawa podatkowego,
 • dostępu do rynku,
 • prawa handlowego,
 • działalności gospodarczej i zarządzania finansami przedsiębiorstwa,
 • norm technicznych i technicznych aspektów prowadzenia działalności.

Każda w 100 procentach poprawna odpowiedź daje jeden punkt.

Przebieg zadań praktycznych

Po części testowej, uczestnik przystępuje do drugiej części egzaminu – zadań praktycznych. Za rozwiązanie dwóch, można otrzymać 64 punkty.

 • Pierwsze zadanie dotyczy obliczania wynagradzania pracowników lub sporządzania bilansu przedsiębiorstwa.
 • Drugie zadanie związane jest z kwestią czasu pracy kierowcy zawodowego.

Wyniki egzaminu

Egzamin uznaje się za zdany, gdy kandydat uzyska minimum 50% punktów z każdej części (min. 32 punkty za test oraz min. 32 punkty za zadania) oraz łącznie min. 60% wszystkich możliwych punktów. Jeśli egzamin nie zostanie zdany przy pierwszym podejściu, przysługuje podejście do egzaminu poprawkowego, który jest dodatkowo płatny.

Posted in Bez kategorii